Thảo luận trong ”League of Legends” bắt đầu bởi Catnarok

  • 0

Thảo luận trong ”League of Legends” bắt đầu bởi Catnarok

E-Sports League of Legends [LOL GVN TEAM HOUSE]Feed bất kể hay dở, Rage quit không cần biết thắng thua, AFK mỗi khi anh thích !.
Thảo luận trong ”League of Legends” bắt đầu bởi Catnarok, 24/3/14.
lại bảo trì , 6/9/20 lúc 20:53 #26641.
cả tối chờ mãi mới đánh dc 1 trận thì gặp thằng mặt lol pick teemo tranh lane đánh ngu hại bot đéo có sp thế là thua , 6/9/20 lúc 23:00 #26642.

Brother_Crush Chỉ huy sứ đồng tri

Tham gia ngày: 22/8/05 Bài viết: 2,551 event tiếp kìa bà con cô bác ơi Brother_Crush, 7/9/20 lúc 20:32 #26643.
Tweet.
E-Sports League of Legends Được gửi bởi thành viên: Mới hơn ngày: Search this thread only.
Search this forum only.
Giao diện vB 3.x – Fixed.
Lên&nbspđầu&nbsptrang.


W88bet lên ngôi vàng tại thị trường châu Á